Gmina Niechlów

Przypominamy, że wszyscy rolnicy chcący zgłosić szkodę rolniczą spowodowaną suszą zobowiązani są do 15 października br. wypełnić wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych w formie elektronicznej w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” link: https://aplikacje.gov.pl/app/susza. Obowiązek dotyczy zarówno rolników, którzy złożyli wniosek o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, jak i tych, którzy zdecydowali się na samodzielne szacowanie start, bez udziału komisji.

Dodatkowo, rolnicy, których siedziba gospodarstwa rolnego mieści się w innej gminie niż gmina Niechlów, zobowiązani są dostarczyć raport w formie papierowej do właściwej miejscowo komisji. Raporty w formie papierowej można odebrać w Urzędzie Gminy Niechlów, pok. nr 11.

Sytuacja jest tożsama w przypadku, kiedy rolnik (którego siedziba gospodarstwa rolnego znajduje się w gminie Niechlów) złożył wniosek w innej gminie o oszacowanie szkód przez komisję – powinien wówczas dostarczyć do Urzędu Gminy Niechlów, pokój nr 11, w terminie do 30 września raport w formie papierowej, który otrzyma w urzędzie gminy danej komisji.

Przykład I: Rolnik posiada grunty rolne w gminie Niechlów i gminie X. Rolnik złożył wniosek  o szacowanie szkód przez komisję w obu gminach, natomiast siedziba gospodarstwa rolnego znajduje się w gminie X. Wówczas rolnik zobowiązany jest skontaktować się z Urzędem Gminy Niechlów, pok. nr 11 w celu uzyskania raportu częściowego z szacowania upraw znajdujących się na terenie gminy Niechlów. Po otrzymaniu dokumentu należy go niezwłocznie przedłożyć do gminy, w której znajduje się siedziba gospodarstwa rolnego.

Przykład II: Rolnik posiada grunty rolne w gminie Niechlów i gminie X. Rolnik złożył wniosek o szacowanie szkód przez komisję w obu gminach, natomiast siedziba gospodarstwa rolnego znajduje się w gminie Niechlów.  Wówczas rolnik zobowiązany jest skontaktować się z gminą X w celu uzyskania raportu w formie papierowej i przekazania go niezwłocznie (nie później niż do 30 września) do gminy Niechlów, która wprowadzi dane do aplikacji.