Gmina Niechlów

„Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 w wysokości  344 880 zł w ramach realizacji zadania   Silne WOW w NGO we Wronińcu określonego  umową nr  51/KS/WOW/2023”.

 

W ramach zadania  „Silne WOW w NGO we Wronińcu” realizowanego przez Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Wroniniec” ogłoszono  konkursu „WSPARCIE ORGANIZACJI WOLONTARIATU W NGO – WOW W NGO!” we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wpłynęło 11 wniosków,  wszystkie mini granty, które wpłynęły zostały zaakceptowane.


Na ternie powiatu górowskiego będzie realizowanych 11 autorskich minigrantów napisanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Wolontariusze  posiadają  aktywne  konta w krajowym Systemie Obsługi Wolontariatu. Tematem przedstawionych działań  jest promocja wolontariatu i idei Korpusu Solidarności. Zajęcia będą odbywały się w Świetlicy Wiejskiej we Wronińcu, Pracowni Historii Ziemi Górowskiej, w Fundacji Pomocy Szkole oraz na Strzelnicy Myśliwskiej w Górze. O realizacji minigrantów będziemyna bieżąco informować.

Granty przyczyniają się do integracji środowiska lokalnego, a także są podziękowaniem dla wolontariuszy za ich bezinteresowną pomoc w przeróżnych działaniach. W nagrodzonych mini grantach wolontariusze będą m.in. własnoręcznie przygotowywać ozdoby świąteczne, piec pierniki, szydełkować gwiazdki, zrobią świąteczne skrzaty, kartki, dzieci otrzymają listy od Św. Mikołaja z Magicznym Pyłem. W ramach mini grantów zostaną przeprowadzone spotkania z rehabilitantką dla Seniorów. Odbędą się również spotkania wolontariuszy działających dla różnych instytucji przy kawie, Kociołku od Św. Mikołaja, gdzie zostaną podsumowane działania i wręczone podziękowania.

Oceny minigrantów dokonała Komisja konkursowa.

Wpłynęło 11 wniosków, 2 z nich otrzymały jednakową liczbę punktów w czasie głosowania, 

jednakże koordynatorzy projektu „Silne WOW we Wronińcu” podjęli decyzję o dofinansowaniu obu, bowiem oba dotyczą wolontariuszy i oba spełniały wymogi formalne.

 

Oto lista projektów, które otrzymały dofinansowanie:

Dofinansowanie w kwocie 500 zł:

1. „Pierniczymy we Wronińcu”

2. ”Zróbmy coś z niczego”

3. ”Szydełkowanie pokoleń”

4. ”List do świętego Mikołaja: Jak możemy zmienić świat”

5. ”Dwie ścieżki wolontariatu”

6. ”Życzenia świąteczne z cukierkiem”

 

Dofinansowanie w kwocie 600 zł:

1. ”Świateczne ręce mistrzów”

2. ”Senior w ruchu”

3. ”Z historią w tle” .

4. ” Kociołek od Świętego Mikołaja”

5. ”Podróż w przeszłość”

 

Agata Wolicka

Elżbieta Skoczylas

Koordynatorzy projektu "Silne WOW we Wronińcu"