Gmina Niechlów

nabor-wnioskow-o-oszacowanie-szkod-spowodowane-ujemnymi-skutkam_p61268

Wójt Gminy Niechlów ogłasza nabór wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Niechlów, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – ujemnych skutków przezimowania (tj. szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części).

Producenci rolni, u których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania (wymoknięciem) mogą składać wnioski do dnia 10 kwietnia 2024 r. osobiście w Urzędzie Gminy Niechlów,  ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów,  w pokoju nr 11, w godzinach pracy urzędu. Po upływie tego terminu tutejszy organ wystąpi o powołanie Komisji ds. szacowania ww. szkód.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania do pobrania:

WNIOSEK

Oświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających dokumentacji własnej dokumentacji potwierdzającej wielkość prowadzonej produkcji rolnej

Oświadczenie nr 2 dla rolników posiadających pełną dokumentację potwierdzającą wielkość prowadzonej produkcji rolnej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

RODO

Informacja dla producentów rolnych składających do Urzędu Gminy wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Dokumenty te można również otrzymać w Urzędzie Gminy Niechlów w pokoju nr 11.

UWAGA!

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku składanego do ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich na 2024 rok.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.