Gmina Niechlów
Podsumowanie LXVII Sesji Rady Gminy Niechlów
 
Wczoraj odbyła się LXVII Sesja Rady Gminy Niechlów, która zakończyła kadencję obecnej Rady.
 
Głos zabrał Przewodniczący Rady Stanisław Galant, który podsumował całą kadencję. Jego podziękowania skierowane były nie tylko do kolegów i koleżanek z Rady, ale także do pracowników administracji oraz wszystkich zaangażowanych w działania Rady.
 
Pełniący obowiązki Wójta Gminy Niechlów Paweł Wróblewski wraz z Sekretarz Gminy Niechlów Danutą Nuckowską - Ciulak i Przewodniczącym Rady Gminy Niechlów Stanisławem Galantem wręczyli radnym podziękowania.
 
Każdy radny otrzymał osobiste słowa uznania za swój wkład w rozwój gminy i zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej.

ostatnia-sesja-5
ostatnia-sesja-24
ostatnia-sesja-11
ostatnia-sesja-15