Gmina Niechlów

Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Szef Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

Beata Pona - Wójt Gminy Niechlów

Zastępca Szefa Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

Mariusz Kędziora – kierownik Referatu Inwestycyjno - Technicznego

Zastępca Szefa Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

Jacek Janik – Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych, Informatyk

Członkowie Zespołu

Agnieszka Przybylska - Skarbnik Gminy

Teresa Borek – z-ca Skarbnika Gminy

Lidia Pankiewicz - inspektor

Danuta Nuckowska Ciulak - Kierownik GOPS

Henryk Merta – Kierownik ZGKMiW

Katarzyna Kurdek – Dyrektor GOK

Dariusz Matkowski – NZOZ

Przemysław Koźmiński – KP Policji

Maciej Liśkiewicz - KP PSP

Bronisław Pospiech - Dyrektor ZS

Błażej Haręzga - KG OSP

Hieronim Fibich – Naczelnik OSP Niechlów

Beata Ziemińska– Pracownik Socjalny

Beata Franczak - Pracownik Socjalny