Gmina Niechlów

Samorząd województwa dolnośląskiego ogłosił listę gmin, które otrzymały dofinansowanie na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie na pięć zadań:
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Naratowie, drugi etap przebudowy, drogi 101, która również prowadzi do cmentarza w Naratowie,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 366 w Naratowie,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 499/2 w Łękanowie,
- przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi (ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych) Siciny działka nr 1,
- przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi (ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych) Wroniniec działka nr 281.

- Jest to 1 276 700 zł dofinansowania na zadania, których nie bylibyśmy w stanie zrobić ze środków własnych gminy. To ogromne wsparcie dla naszej gminy, dlatego dziękuję zarządowi województwa oraz radnym województwa za pozytywne rozpatrzenie wniosków gminy i przyznane dotacje. – mówi Michał Frąckowiak.

Warto dodać, że na inwestycje związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, na całe województwo dolnośląskie dla gmin przeznaczonych było 16 mln zł.

img_4358

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, iż ogłasza nabór na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie w zakresie: florysta z elementami dekoracji i obsługą kasy fiskalnej, opiekun osoby starszej z podstawami masażu, magazynier z programem obsługi magazynu i uprawnieniami na operatora wózka widłowego. Nabór trwa do 30 kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Górze: https://gora.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci

0001

Na terenie gminy Niechlów trwają prace projektowe i na znacznym obszarze prace wykonawcze związane z realizacją zadania pt. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie legnicko-głogowskim”. Beneficjentem dotacji unijnej jest Spółka FIBEE I, która realizuje zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na obszarze gminy Niechlów programem zostało objętych 16 miejscowości: Głobice, Karów, Lipowiec, Łękanów, Masełkowice, Miechów, Naratów, Niechlów, Siciny, Szaszorowice, Tarpno, Wioska, Wągroda, Wroniniec, Wronów, Żuchlów. Do budowy zostało przekazanych już ponad 36 km zaprojektowanych tras (z przewidywanych łącznie ok. 50 km.). W najbliższych tygodniach zostaną zamknięte już prace projektowe w miejscowościach Wioska, Wronów, Wągroda, Karów oraz Szaszorowice i Miechów. Aktualnie zgodnie z harmonogramem ruszyły prace uzgodnieniowe na terenie ostatniej miejscowości Głobice. Z mieszkańcami miejscowości w najbliższych dniach będzie kontaktował się konsultant – Krzysztof Stępień. Osoby związane z realizacją projektu można uwierzytelniać (autoryzować) u sołtysa, który przed przystąpieniem do prac jest poinformowany o statusie prac lub telefonicznie pod nr 603-618-320. Ponadto odpowiedzi na pytania dotyczące budowy sieci można znaleźć na stronie Beneficjenta: www.fibee.pl, oraz pod nr tel. 22 247 77 01, tel. 61 102 10 00.

A czym tak naprawdę jest światłowód i jakie są jego zalety?

Włókna światłowodowe mają grubość ludzkiego włosa, a do transmisji danych wykorzystują impulsy świetlne. Światłowód to obecnie najnowocześniejsza i najbardziej wiarygodna technologia dostarczania Internetu, telewizji i innych usług cyfrowych, gdyż umożliwia przesyłanie ogromnej ilości danych w ciągu sekundy (światowy rekord jest na poziomie 10.16 Pbit/s), często również duże odległości (światłowodowe kable są ułożone na dnie większości oceanów).  Dostęp do Internetu wpływa na wszystkie aspekty życia i kształtowania społeczeństwa cyfrowego. To dzięki niemu możliwe jest korzystanie z prawie nieograniczonych zasobów wiedzy, różnych form rozrywki, budowanie i nawiązywanie relacji a także realizowanie zawodowych zadań. Sieć światłowodowa jest nie tylko ułatwieniem dla mieszkańców, ale też wsparciem dla rozwoju regionu, jego przedsiębiorczości. Łącze szerokopasmowe to pomoc dla lokalnego biznesu oraz funkcjonowania jednostek samorządowych czy instytucji. Możliwość korzystania z szybkiego Internetu to podstawa nowoczesnej edukacji. Głównymi zaletami jest niezawodna transmisja danych, która nie jest zależna od warunków atmosferycznych i odporna na wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne. Technologie światłowodowe są przyjazne dla środowiska, gdyż wymagają mniej energii do przesyłania informacji na odległość niż technologie, które wykorzystują kable miedziane.

infografika-str_1

Od 2021 r. nastąpiły bardzo ważne zmiany w zasadach składania wniosków przez rolników o płatności obszarowe w 2021 r. Od bieżącego roku rolnicy nie składają już oświadczeń o braku zmian we wnioskach i zachodzi z ich strony konieczność wypełnienia wniosków o płatności bezpośrednie jedynie za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a więc drogą elektroniczną. Ponadto, nie są już dostarczane drogą pocztową do rolników spersonalizowane wnioski, a co miało miejsce jeszcze w latach poprzednich.

plakat-rolnicy

16 kwietnia obchodzimy Święto Wojsk Inżynieryjnych, które upamiętnia trud i poświęcenie wszystkich pokoleń polskich saperów, także tych powojennych, które przystąpiły do rozminowania i odbudowy Polski oraz tych, które służą obecnie. Praca ta, jest niezwykle ciężka i niebezpieczna, często niewidoczna, ale bardzo potrzebna. Z danych wynika, że w minionym roku patrole saperskie i grupy nurków minerów podjęły ponad 310 tys. przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, które były realnym zagrożeniem dla ludzi. Ich ogromne wsparcie jest także widoczne przy walce z pandemią COVID - 19. Składamy wyrazy uznania i życzymy przede wszystkim zdrowia, pomyślności, a także siły do realizacji kolejnych zadań.
 
fioletowy-zolnierz-swieto-wojska-polskiego-zyczenia-post-na-fac_p30679