Gmina Niechlów

Michał Frąckowiak spotkał się z przedstawicielami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Justyną Hubiak oraz Wiesławem Sowińskim w celu omówienia aktualnych warunków udzielania pomocy publicznej przez LSSE S.A. dla przedsiębiorców. Pomoc dotyczy przede wszystkim zwolnienia podatkowego z tytułu realizacji nowej inwestycji. Ulgę podatkową z tytułu nowej inwestycji można uzyskać na utworzenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikację produkcji istniejącego zakładu oraz zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. O wsparcie mogą ubiegać się firmy z sektora przemysłowego (z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz), nowoczesne usługi dla biznesu oraz firmy prowadzące działalność badawczo - rozwojową. Z ulgi podatkowej mogą skorzystać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie LSSE S.A.: https://lsse.eu/

wpis-a